Reparacions

REPARACIONES 1
golpe en pulido optico 1

Realitzem intervencions per solucionar diferents incidències que poden trobar-se en la producció. Col·laborant amb empreses especialitzades del sector per agilitzar el procés i donar la màxima garantía.

incluir en punto 1.
incluir en punto 1

Abans

Després

Verificar i detectar deformacions que tendeix a confondre amb problemes d’injecció realitzant ombrejat sobre la superfície del motlle on es pot comprovar els defectes.