I + D

Gràcies a l’experiència en el sector i a les noves tecnologies, vam desenvolupar un procés d’investigació del polit i el seu efecte en els acers donant com a resultat la solució a diferents problemes.

A través dels anys d’experiència s’han investigat i desenvolupat solucions enfocades cap a la rugositat dels materials que afecten principalment als polits mes exigents, aconseguint reduir aquestes rugositats fins al punt d’aconseguir una acceptació del producte, quan aquest era rebutjat..

Disposem d’un departament dedicat a la investigació del polit sobre els principals tractaments que s’efectuen sobre l’acer, com el níquel o el crom, per poder donar el màxim suport al client.

Investigació sobre els acers per minimitzar problemes en el resultat final

Investigació sobre tractaments en l'acer i els seus resultats amb el polit

Recerca de tractaments sobre alumini per a realitzar polit òptic.

Recerca del resultat del polit òptic en el tractament de níquel amb diferents gruixos i la seva variació de duresa amb temperatura.

Proves de soldadura sobre tractaments d’enduriments superficials amb polits òptics.

Test de qualitat de polit òptic en diferents tipus d’acers per a analitzar-los.

Investigació del polit sobre tractament de crom després d’aplicar diferents gruixos de crom.

Investigació del polit sobre el tractament de sinteritzat per poder realitzar polit òptic.