SEP4 – Polit mirall

Polit mirall

Polit mirall destinat per a peces amb alta qualitat estètica i transparents.